ELEGANTAS VIRTUVES

Brīvības iela 139,
Rīga, LV – 1012, Latvija
Darba laiks:
Darba dienās 09:00 – 18:00
Tālrunis: +371 67379320
info@elegantasvirtuves.lv

_

Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu pa pastu (adrese: SIA NEOKLASIKA, Brīvības iela 139-25, Rīga, LV-1012, Latvija) vai elektroniski (info@neoklasika.com).